Reparature

Tekum d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo izvođenja reparatura na:

– vodnim, parnim i plinskim turbinama
– hidro i turbo generatorima
– hidromehaničkoj opremi
– rashladnim sustavima i cjevovodima
– zavarenim konstrukcijama

Razvili smo i kvalificirali specijalne  postupke zavarivanja za slijedeće dijelove:

Postupak zavarivanja (WPQR) turbinskih kola hidro turbina iz grupe materijala 7 prema ISO/TR 15608, koji se primjenjuju za reparaturu turbinskih kola u montiranom stanju uz postizanje zadovoljavajućih mehaničkih svojstava i  tvrdoće( < 370HB), a bez potrebe provođenja naknadne toplinske obrade.

Ovaj postupak je uspješno primijenjen na reparaturi više turbinskih kola čime su uspješno i brzo sanirana oštećenja i izbjegnute deformacije.

Postupak zavarivanja (WPQR) dijelova parnih turbina iz grupe materijala 6 prema ISO/TR 15608, koji se primjenjuje za reparaturu dijelova u montiranom stanju.

Ovaj postupak je uspješno primijenjen na reparaturi kućišta i sjedišta ventila parnih turbina čime su izbjegnuti opsežni demontažni radovi.

Postupak reparaturnog zavarivanja (WPQR) čeličnih konstrukcija iz grupe materijala 3 prema ISO/TR 15608, koji se primjenjuju za reparaturu konstrukcija u montiranom stanju uz postizanje zadovoljavajućih mehaničkih svojstava i  tvrdoće.

Ovaj postupak smo uspješno primijenili na reparaturi  tlačnog  cjevovoda  hidroelektrane čime su uspješno i brzo sanirana oštećenja.

Posjedujemo odobrene postupke(WPQR) za grupu materijala 4, 5 i 9 prema ISO/TR 15608 za izradu i reparaturu zavarenih konstrukcija u termoenergetskim postrojenjima.

Posjedujemo odobrene postupke(WPQR) za grupe materijala 1 i 8 prema ISO/TR 15608 za izradu i reparaturu zavarenih konstrukcija iz običnih konstrukcijskih čelika kao i iz nehrđajućih čelika.

Primjeri iz prakse

Reparatura radnog kola hidro turbine

Reparatura lopatica plinske turbine

Reparatura spiralnog kućišta hidro turbine

Reparatura ispušnog difuzora parne turbine