Laboratorij

Tekum d.o.o. raspolaže vrhunski opremljenim laboratorijem za provedbu ispitivanja bez razaranja koji čine stručno i kvalificirano osoblje certificirano
prema HRN EN ISO 9712 kao i prema SNTC‐TC‐1A za metode VT, MT, PT, UT (stupanj 1,2 i 3) te ispitna oprema koja ide u korak sa svjetskim trendovima.

Laboratoriji su u strojarstvu zauzeli značajnu ulogu u gotovo svim fazama od projektiranja, izgradnje, procesa ocjenjivanja i provjere svojstava proizvoda iz područja strojarstva, te sudjelovanja u provedbi kontrole kvalitete materijala, elemenata konstrukcija i svih radova pri izgradnji velikog broja konstrukcija različitih vrsta, kako u zemlji tako i u inozemstvu.
Tekumov laboratorij je u tom smislu visoko sposoban pružiti podršku svim ovim procesima.

Visoko stručno osoblje laboratorija kroz laboratorijska i terenska ispitivanja elekroenergetskih i procesnih objekata te njihovih komponenti, konstrukcija, elemenata konstrukcija i raznih vrsta materijala na području energetike, svakodnevno stječe povjerenje kupaca zadovoljavajući kriterije ispitnih normi i ispunjavanjem primjenjivih zakona.

Tekumov laboratorij objedinjuje usluge:

 • Vizualna kontrola
 • Ispitivanje penetrantima
 • Ispitivanje magnetskim česticama
 • Ispitivanje ultrazvukom
 • Mjerenje debljine stijenke
 • Mjerenje površinske tvrdoće materijala
 • Uzimanje replika
 • Analiza mikrostrukture materijala
 • Mjerenje debljine premaza u području zaštite od korozije
 • Ispitivanje prionjivosti premaza u području zaštite od korozije
 • Ispitivanje propusnosti
 • Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava materijala i konstrukcije
 • Istražni radovi i tehnička promatranja