inženjering

Tekum kombinira usluge iz svog portfelja prema potrebama klijenata, a u skladu sa zakonskim regulativama i pravilima struke.
Inženjering u energetici važan je dio usluga Tekum-a, koje naši stručnjaci sinergijski spajaju sa savjetodavnim uslugama, vođenjem projekata, izradom stručnih mišljenja i vještačenja te stručnim poslovima iz područja strojarstva.

Inženjerske usluge važan su dio našeg svakodnevnog poslovanja, primjenjujući međunarodno iskustvo i na najmanjim projektima. Pratimo vremensku i financijsku realizaciju projekata i rješavamo vezanu problematiku izvođača radova. Vršimo stručni i tehnološki nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova sukladno projektom definiranim tehničkim uvjetima kvalitete.

 

Upravljanje projektima

Strategija upravljanja projektima odnosi se na nove projekte, kao i na projekte: rekonstrukcije, revitalizacije, reparature, adaptacije i projekte drugih investicijskih ulaganja. Od planiranja kroz ugovaranje, preko izvođenja radova i kontrole do tehničke predaje objekta, kompletan posao provodimo u cijelosti kao predstavnik klijenta ili krajnji ugovaratelj, omogućujući da se klijent bavi svojom osnovnom djelatnošću.

Projekti koji su predmet ove strategije upravljanja mogu pripadati: energetskom, industrijskom i tehnološkom području kao i drugim područjima različitog sadržaja i stupnja složenosti.

Upravljanje projektima predstavlja skup znanja ,alata, postupaka, metodologije i drugih logično povezanih aktivnosti usmjerenih k ostvarenju ciljeva.

Postoje vrlo različiti prilazi u strategijama koje se bave upravljanjem projektima, ali svima je od presudne važnosti kako upravljati kvalitetom, rokovima i financijama. Svaka od postojećih priznatih metoda upravljanja projektima susreće se s nizom prepreka kao što su:

  • okruženje s kojim  je povezan
  • struktura različitih cjelina i aktivnosti
  • zakonski okviri i propisi
  • projekt je “živi” proces i ima svoj vijek trajanja
  • podliježe kriterijima uspjeha s tehničkog, ekonomskog, društvenog, ekološkog i prirodnog aspekta
  • projekt zahtijeva visoku stručnost, iskustvo, organizaciju i vještine
  • upravljanja i odlučivanja
  • prate ga rizici i izmjene
  • suočava se s ograničenim resursima vremena i kapitala

Upravljanje projektom je složen proces koji se odvija u kontinuitetu održavajući ravnotežu između projektnih ciljeva, zakonskih ograničenja, izvođača radova, stručnog nadzora i investitora, uz istovremeno svladavanje svih navedenih izazova tijekom realizacije.

Kako upravljanje projektom podrazumijeva upravljanje svim resursima i okruženjem, značajno su podignuti kriteriji stručnosti, znanja, organizacije i dodatnih vještina koje moraju biti sadržane u projektnom timu.

Svaki član stručnog tima na projektu vezan je uvjetno za dinamiku realizacije pripadajuće aktivnosti u vremenu njenog trajanja, tako da izvršiteljima ostaje dovoljno vremena za kvalitetnu pripremnu fazu projekta, dok se upravljanje projektom, timom i cjelovitim okruženjem odvija u kontinuitetu. Primjenom ove strategije upravljanja projektima Tekum je svojim stručnim kadrom i vanjskim suradnicima realizirao značajan broj projekata različitog sadržaja i složenosti, što je garancija da će i na svakom novom ugovoru ostvariti realno postavljene ciljeve.

Upravljanje projektima je složena tehnička disciplina koja traži trajnu nadgradnju i edukaciju stručnog kadra za stjecanje specifičnih znanja, koja će uz tehničko i organizacijsko znanje stvarati stručnjake sposobne  za samostalno donošenje poslovnih odluka.

Upravljanje zahtjevnim projektima je konačno i pravi izazov odvažnih, odlučnih i spremnih za stvaranje trajnih djela od posebnog značaja.